Máquinas Lavar Pressão

Máquinas Lavar Pressão

120,00285,00

Limpar

Descrição

Máquinas de lavar pressão:

  • 120bar
  • 150bar
  • 220bar

 

Imagem ilustrativa